Thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 “Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị được quy đổi bằng tiền của chủ sở hữu đối với diện tích đất và thời hạn sử dụng đất nhất định.”

Thế chấp quyền quyền sử dụng đất là hình thức chủ sở hữu dùng quyền sử dụng của mình đi thế chấp cho bên ‘nhận thế chấp’ để đảm bảo thực hiện các trách nhiệm dân sự của mình. Theo đó, cả bên thế chấp và bên nhận thế chấp (bên vay và bên cho vay) sẽ thỏa thuận nội dung, điều kiện, hình thức chuyển quyền sử dụng đất quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai.

Thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là quyền cơ bản của chủ sở hữu đất được ban hành lần đầu tiên tại Luật đất đai. Và liên tục được bổ sung, sửa chữa hoàn thiện, cho phép mở rộng đối tượng nhận thế chấp.

Đến nay, Luật đã cho phép các đối tượng sau được thế chấp quyền sử dụng đất: tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sở hữu đất tại Việt Nam. Tạo điều kiện để nhiều chủ sở hữu có điều kiện vay thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vay vốn kinh doanh, đầu tư,…Nhưng phải tuân thủ theo những quy định cụ thể.

Xem thêm

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA THẾ CHẤP VN

VAY VỐN KINH DOANH

Hỗ trợ vay vốn kinh doanh, bổ sung vốn kinh doanh……

VAY MUA NHÀ, CHUNG CƯ

Vay mua nhà với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay lên đến 30 năm. Miễn trả gốc đến 5 năm.

VAY MUA Ô TÔ

Hỗ trợ vay mua ô tô, lãi suất chị từ 9% năm thời hạn vay đến 15 năm.

CẤP THẺ TÍN DUNG

Hỗ trợ cấp thẻ tín dụng hạn mức cao lên tới 200 triệu đồng – miễn phí thường niên